Церква 1910 року.

Завдяки значній висоті та монументальному об’єму нави, куполу над нею та багатоярусної дзвіниці над притвором, церква активно впливає на формування силуету забудови м.Острога, розташованого на правому березі р.Вілія.

Будівля тридільна, складається з квадратних бабинця і нави, полігонально завершеного вівтаря, з ризницею і паламарнею, що примикають з північної і південної сторін. Над навою розташована восьмигранна баня, завершена півсферичним гранчастим куполом. Дзвіниця накрита високим стрімким шатром – характерним елементом російської національної культової архітектури.

У церкві розташований багатоярусний іконостас, створений на поч. ХІХ ст.

Паспорт об’єкту